window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-L2EDE3GKG8');

Menu

Gribb disclaimer

Wie zijn wij?

Wij zijn Gribb, geregistreerd onder nummer 73009806 bij de Kamer van Koophandel. Wij zijn eigenaar van de website www.gribb.nl (hierna genoemd: ‘website’) en van de mobiele app Gribb (hierna genoemd: ‘app’).

Informatie

De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, staan wij niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De overeenkomst, de algemene voorwaarden en andere informatie zijn in het Nederlands.

Voor wie is Gribb bedoeld?

De diensten en informatie van Gribb zijn bedoeld voor agrariërs met schapen die zijn gevestigd in Europa.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt en cookies

Op de website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie. Let er op dat als je via de website of app op een website van een derde komt, er cookies kunnen worden geïnstalleerd via die website. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk.

Intellectueel Eigendom van Gribb

Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de gegevens en materialen (zoals teksten, beelden en databestanden) die op de website en in de app worden gebruikt. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ons, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht). Je mag de app alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze bestemd is. Je mag de app in elk geval niet kopiëren, wijzigen, onderzoeken of aan derden ter beschikking stellen.

Over de disclaimer

Wij mogen deze disclaimer aanpassen. De meest actuele disclaimer vind je altijd op de website.

Contact 

Voor vragen of klachten kun je bellen naar 06 461 352 90 of mailen naar help@gribb.nl.